Terms of service

ALGEMENE VOORWAARDEN
THE SEWING CLUB

www.thesewingclub.nl
info@thesewingclub.nl

KVK 81338740
BTW NL003560141B38

Vinkenburgstraat 6
3512AB Utrecht


Lesmoment = open atelier les of workshop of cursus

 

Artikel 1 – Inschrijving

Door een aankoop op onze website ga je akkoord met deze algemene voorwaarden. Je inschrijving is persoonsgebonden. Door je in te schrijven voor een lesmoment ga je de verplichting aan tot betaling van het lesgeld voor het lesmoment. Jouw inschrijving is definitief zodra je van ons per e-mail een bevestiging hebt gekregen en het verschuldigde bedrag uiterlijk 10 werkdagen voor aanvang van het lesmoment of direct na inschrijving op onze rekening staat. Is het bedrag niet tijdig betaald, dan kunnen wij je inschrijving laten vervallen en deze plek weer beschikbaar stellen voor anderen. Voordat we daartoe overgaan, stellen we je daar altijd per e-mail van op de hoogte. 


Artikel 2 – Aantal deelnemers

Voor ieder lesmoment geldt een maximum aantal deelnemers. We kennen de plekken toe op basis van volgorde van inschrijving. Hierbij geldt: vol=vol. Als een lesmoment vol is kun je op verzoek op de wachtlijst gezet worden.


Artikel 3 – Annuleren

Een reservering voor een open atelier les kun je tot 24 uur voor aanvang van de desbetreffende les annuleren. Dit dien je via het reserveringssysteem te doen. Dan laten we de reservering vervallen en komt je plek vrij voor een ander. Indien dit niet tijdig gebeurt dienen we de les in rekening te brengen. Last minute afmeldingen vanwege ziekte vormen hierop geen uitzondering.

Na inschrijving van een workshop of cursus heb je de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende ten minste 14 dagen, ingaande op de dag van het aangaan van de overeenkomst (dit is je herroepingsrecht). Let op: je ziet af van je herroepingsrecht, als de workshop of cursus binnen 14 dagen na je inschrijving start.

Zodra je jezelf hebt ingeschreven voor een workshop of cursus, kun je deze inschrijving tot 14 dagen voor aanvang van de cursus kosteloos annuleren. Het eventueel reeds betaalde lesgeld wordt binnen 5 werkdagen teruggestort op je rekening. Ben je later met annuleren? Dan zijn we genoodzaakt de kosten van jouw deelname in rekening te brengen. Het annuleren van de workshop of cursus dient per e-mail gedaan te worden. Je opzegging is alleen geldig wanneer deze per e-mail door ons is bevestigd.

Artikel 4 – Restitutie

Restitutie van lesgelden vindt alleen plaats bij annulering tot 14 dagen voor aanvang van de workshop of cursus en tot 24 uur voor aanvang van een open atelier les. Last minute afmeldingen vanwege ziekte vormen hierop geen uitzondering. We verlenen geen restitutie op (een deel van) een reeds aangeschafte strippenkaart. Restitutie op digitale producten zoals pdf patronen is niet mogelijk.


Artikel 5 – Betalingen

Betalingen kunnen gedaan worden op de website. De betaling moet uiterlijk 14 dagen voor aanvang van het lesmoment of direct na inschrijving op onze rekening staan, anders hebben wij het recht de inschrijving te laten vervallen.

De open atelier momenten worden vooraf betaald via de website. Je neemt één les af in de vorm van een losse les of meerdere lessen in de vorm van een strippenkaart. De strippenkaart is persoonsgebonden en is 4 maanden geldig.


Artikel 6 – Resultaat

Wij garanderen niet dat je al jouw projecten af kunt maken binnen de tijd van een workshop of cursus. Dit is namelijk afhankelijk van je eigen tempo, vaardigheden, talent en moeilijkheidsgraad van het project.


Artikel 7 – Vervallen van een les

Bij ziekte of afwezigheid van de docent zoeken wij naar passende vervanging. Lukt dit niet, dan wordt het lesmoment per e-mail afgelast. Het open atelier moment wordt uiteraard niet in rekening gebracht. In geval van een workshop of cursus wordt er gekeken naar een nieuwe datum.

 

 

Artikel 8 – Aansprakelijkheid

The Sewing Club is niet aansprakelijk voor schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van deelnemers aan een lesmoment. Gebruik van naaibenodigdheden, gereedschap, machines en andere apparatuur is op eigen risico. The Sewing Club is niet aansprakelijk voor verwondingen of lichamelijk letsel die een deelnemer aan een lesmoment oploopt door (oneigenlijk) gebruik, door hem/haarzelf of een ander. Bij eventuele schade aan naai-, lock- en /of strijkmachines, door verkeerd gebruik, zijn de kosten voor rekening van de deelnemer. 


Artikel 9 – Intellectueel eigendom

Tijdens een lesmoment maak je gebruik van de patronen en het cursusmateriaal en lesmethoden van The Sewing Club en van derden. Het eigendomsrecht op de eigen patronen en het cursusmateriaal is van The Sewing Club en blijft bij The Sewing Club. Dit betekent dat je deze niet zonder schriftelijke toestemming van ons mag kopiëren, doorverkopen of gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Bij een lesmoment heb je recht op het gratis gebruik van onze patronen en indien van toepassing het bijbehorende cursusmateriaal. De copyright van de patronen van derden ligt bij hen. Het is jouw eigen verantwoordelijkheid daar als zodanig mee om te gaan. Het is is niet toegestaan om zowel pdf als papieren patronen van The Sewing Club te kopiëren, door te verkopen of gebruiken voor andere commerciële doeleinden. Het is ook niet toegestaan om patronen van The Sewing Club te gebruiken voor de productie van items voor commerciële doeleinden.


Artikel 10 – Ontzeggen van deelname

Wij behouden ons het recht voor om een deelnemer de deelname aan een lesmoment te ontzeggen, als wij daar gegronde redenen toe hebben. Onder gegronde redenen verstaan wij het uitblijven van betaling, gewelddadig en anderszins ongewenst gedrag richting ons en/of mededeelnemers. Let op: de verantwoordelijkheid voor tijdige betaling en persoonlijke houding en gedrag ligt in dit geval bij de deelnemer, daarom vindt geen restitutie van het lesgeld plaats.